Rita & Hans van Spelde
© Hans van Spelde
Laatste update: 19.06.2022

Waar wij wonen

Druten

De gemeente Druten bestaat uit Druten, Puiflijk, Horsen, Afferden. 2/3e Van de ruim 18.150 inwoners woont in het Kerkdorp Druten. Over de oorsprong van de namen van de vijf kernen in Druten zijn verschillende theorieën, waarbij er echter geen is die algemeen aanvaard wordt. In het jaar 1100 bestonden alle Maas en Waalse dorpen al; de meeste zijn waarschijnlijk nog wel enkele eeuwen ouder. Er bestond toen een betrekkelijk hoge welvaart. Sommige dorpen waren in de middeleeuwen groter dan nu en er werden voor die tijd - uit de opbrengst van de akkerbouw - rijke en grote kerken gebouwd. Tegenwoordig is de industrie de voornaamste inkomstenbron. Het land van Maas en Waal is een deltagebied. Zoals je op de kaart kan zien zijn de dijken talloze keren doorgebroken en is het gebied ondergestroomd. De overstroming van 1781 schijnen wel de ergste te zijn geweest. Ruim 10 mensen zijn daarbij verdronken. Ook veel vee ging daarbij verloren. In 1926 liep het gebied voor de laatste keer vol. En natuurlijk zijn we in 1995 een tijdje geëvacueerd geweest toen de dijken dreigden door te breken. Gelukkig is dat niet gebeurd. Inmiddels zijn alle dijken op Deltahoogte gebracht en is het gevaar voor overstromingen vrijwel nihil. Langs de dijken en de uiterwaarden vind je nog overal wielen, Wielen zijn het gevolg van een dijkdoorbraak waarbij de grond diep is weggespoeld. Ze ontstaan vooral waar de bandijk op de zandige, kwel- en of erosiegevoelige beddingafzettingen ligt.
Horssen
Hoogwater in de uiterwaarden bij Druten in januari 2022
dijkdoorbraken in de afgelopen eeuwen
Binnendijks wiel bij Druten, overblijfsel van een overstroming in het verleden
naar de volgende bladzijde: Waar wij wonen: Tabak