© Hans van Spelde
Waar wij wonen

Druten

De gemeente Druten bestaat uit Druten, Puiflijk, Horssen, Afferden. 2/3e Van de ruim 19.500 inwoners woont in het Kerkdorp Druten.
Over de oorsprong van de namen van de vijf kernen in Druten zijn verschillende theorieën, waarbij er echter geen is die algemeen aanvaard wordt. In het jaar 1100 bestonden alle Maas en Waalse dorpen al; de meeste zijn waarschijnlijk nog wel enkele eeuwen ouder. Er bestond toen een betrekkelijk hoge welvaart. Sommige dorpen waren in de middeleeuwen groter dan nu en er werden voor die tijd - uit de opbrengst van de akkerbouw - rijke en grote kerken gebouwd. Tegenwoordig is de industrie de voornaamste inkomstenbron.

Het land van Maas en Waal is een deltagebied. Zoals je op de kaart kunt zien, zijn de dijken talloze keren doorgebroken en is het gebied ondergestroomd. De overstroming van 1781 schijnen wel de ergste te zijn geweest. Enorme materiële schade, veel veel ging verloren en ruim 10 mensen zijn toen verdronken.

In 1926 liep het gebied voor de laatste keer vol. In 1995 bijna. We zijn een tijdje geëvacueerd geweest toen de dijken dreigden door te breken. Gelukkig is dat niet gebeurd. Inmiddels zijn alle dijken op Deltahoogte gebracht en is het gevaar voor overstromingen vrijwel nihil.

Langs de dijken en de uiterwaarden vind je nog sporen van die overstromingen. Bijvoorbeeld wielen. Die zijn het gevolg van een dijkdoorbraak waarbij de grond diep is weggespoeld. Ze ontstaan vooral waar de bandijk op de zandige, kwel- en of erosiegevoelige beddingafzettingen ligt.
Horssen
Wiel achter de bandijk bij Druten
Dijkdoorbraken in de afgelopen eeuwen in het land van Maas & Waal
Ieder jaar stromen in de winter de uiterwaarden vol, zoals hier in 2017 bij Druten
naar volgend blad